Herber 700 DUAL

Dual700 är en multifunktionell rörformningsmaskin, utrustad med dubbla verktygs-riggar. Respektive rigg kan bestyckas med olika verktyg för bockning, ändformning, håltagning eller klippning. Varje användare kan skräddarsy kombinationen av verktyg för bäst utnyttjande av maskinens funktion. Med färre stopp för verktygsbyten blir ställtiderna kortare.

Dual700 är helt elektrisk, vilket ger låg underhållskostnad, energiförbrukning och ljudnivå. Frånvaron av oljor innebär mindre miljöpåverkan och lägre värmeutveckling. Färre komponenter gör maskinen mera servicevänlig. Den användarvänliga programvaran underlättar för operatören. Via touch screen (eller tangentbord) får man tydlig överblick över exempelvis hastigheter, givarstatus, axelpositioner och rördata. Dual700 är en rörformningsmaskin med mycket hög precision, hög prestanda och möjliggör stor flexibilitet.


(Ladda ner Herber Dual 700 som PDF )download pdf


Klicka här för att se filmen Herber Dual 700


Klicka på bilden för att läsa (blädderbart format)

Herber Dual 700

  • Herber Dual 300
  • Capacity, Ø mm / Kapacitet, Ø mm / 57 x 1,5
  • Radius, min/max / Radius, min/max / 20/250
  • Radius difference / Radiedifferens / 70
  • Length of mandrel / Rörupptagningslängd / 2 000
  • Weight, kg / Maskinvikt kg / 4 800
  • Machine dimensions / Maskin dimension / 4,1 x 1,3 x 1,7
  • Motor kw / Motor kw / 15
  • Bending speed / Bockninghastighet / 0–250°/sec
  • Tube rotation / Rörrotation / 0–360°/sec
  • Length feeding / Längdmatning / 0–1 400 mm/sec
  • Degree of tolerance / Toleransområde / 0,05°/mm

  Standard components conform to VDMA, ISO and DIN standards. / Standardkomponenter enligt VDMA, ISO och DIN-standard
  • Standard equipment
  • Adjustable bending direction
  • Laser scanner for the safety
   of the operator
  • Automatic tube clamping in collet
  • Tube length by mandrel bending
   (standard), 1000 mm


  • Óptions
  • Online connection with CAD system
   or measuring machine
  • Automatic tube magazine with free
   programmable robot or loading arm
  • Weld seam detector and tube
   positioner. Electromagnetic or optic
   detection
  • Free radius bending
   Standardutrustning
  • Omställbar bockningsriktning
  • Laser scanner för operatörens
   säkerhet
  • Automatisk chucklåsning
  • Positionsindikatorer för stödskena
   och låsback

   Optioner
  • Möjlighet till online koppling med
   CAD och mätmaskin
  • Rörmagasin med automatisk rörladdning
   med robot eller laddarm
  • Svetsökning
  • Friradiebockning