Herber 6300S

Herber 6300S

Herbers CNC-maskin 6300S är optimerad för bockning av rör OD 20–163 mm. God frihet runt bockhuvudet och boosterfunktionalitet ger en maskin som kan bocka mycket komplexa geometrier.


(Ladda ner Herber 6300S som PDF )download pdf


Klicka här för att se filmen Herber 6300S


Klicka på bilden för att läsa (blädderbart format)

Herber 6300S

  • Herber 4600S
  • Capacity, Ø mm / Kapacitet, Ø mm / 163 x 2
  • Radius, min/max / Radius, min/max / 25/370
  • Radius difference / Radiedifferens / 160
  • Bending speed/repeatability / Bockhastighet/toleransgrad / 50º/s. ±0,05°
  • Length of mandrel / Rörupptagningslängd / 3 000–
  • Weight, kg / Maskinvikt kg / 28.000
  • Machine dimensions / Maskin dimension / 7,3 x 3,1 x 2,5
  • Tube rotation / Rörrotation / 0–205°/sec
  • Length feeding / Längdmatning / 0–600 mm/sec
  • Degree of tolerance / Toleransområde / 0,05°/mm

  Standard components conform to VDMA, ISO and DIN standards.
  • Standard equipment
  • Laser scanner for the safety of the operator
  • Extreme rigid design
  • Programmable position/force on clamping dies (A and U-axis)
  • Rotating tool-plate for complex bending and reduced cycle time

  • Óptions
  • Online connection with CAD system or measuring machine
  • Automatic tube magazine with free programmable robot or
   loading arm
  • Centerline booster whith pressure tube in support die area
   Electromagnetic or optic detection
  • Centerline booster whith pressure tube in support die area

   CNC-control system
   The control system works with 10 individually programmable axes
  • Bending (B-axis)
  • Tube rotation (C-axis)
  • Length feeding (Z-axis)
  • Side movements of bending head when using the automatic tool change (X-axis)
  • Tube clamping, fully programmable position/force (A-axis)
  • Support die, fully programmable position/force (U-axis)
  • Height adjustment for automatic tool change (option) (Y-axis)
  • Mandrel position (option) (V-axis)
  • CenterLine Booster (option) (Z2-axis)
  • Pressure Die Booster (W-axis)
   Standardutrustning
  • Laserscanner för operatörens säkerhet
  • Extremt kraftig konstruktion
  • Programmerbar inlåsning position/kraft på A och U-axel
  • Roterande verktygsplatta för snabba cykeltider och komplex bockning

   Optioner
  • Möjlighet till online-koppling med CAD och mätmaskin
  • Rörmagasin med automatisk rörladdning med robot eller laddarm
  • Centerline booster med påtryckning i stödskeneområdet
  • Friradieutrustning för bockning av rör och profiler.

   CNC-control system
   Styrsystemet arbetar med 10 individuellt programmerbara servoaxlar
  • Bockning (B-axel)
  • Vridpositionering (C-axel)
  • Längdpositionering (Z-axel)
  • Sidoförflyttning av bockningshuvudet (X-axel)
  • Låsback, fullt programmerbar position/kraft (A-axel)
  • Stödskena, fullt programmerbar position/kraft (U-axel)
  • Höjdinställning av verktygsväxling (option) (Y-axel)
  • Dornlägesinställning (option) (V-axel)
  • CenterLine Booster (option) (Z2-axel)
  • Påtryckande stödskena (W-axel)